Sunday, 9 October 2011

Friday, 7 October 2011

Mandit Is.

Sitio Mandit, Brgy. Algeciras, Agutaya

Thursday, 6 October 2011

Wednesday, 5 October 2011

Broken Breakwater

Na bato tata rang epekto tang climate change? Ong kabantul-bantulan kanto tang Central School may ang lumang munisipyo.

Sunday, 2 October 2011

Munting Princesa ng Cambian


Agutaya!


Alala


Alalan, Brgy. Villa Fria, Agutaya, Palawan, Philippines