Wednesday, 24 February 2010

Tuesday, 23 February 2010

Panapin!


Pane'ma tang mga mola tani mga matud tang skeleton ang na... mamama'dol din ono ta panapin nira ong mano nira...

Ang AGUTAYA CENTRAL SCHOOL tang napilik tang Malampaya Foundation para oldan tang SCIENCE LABORATORY Package.

Sunday, 21 February 2010

New Ambad


Ang kalsada papaning ong Ambad, masinlo ra. Kaya ra ta tora-tora diretso ong Nilit.

Wednesday, 17 February 2010

TU'PAT KABOI

Salamat Brad@Lani

Friday, 12 February 2010

Thursday, 11 February 2010

Monday, 8 February 2010

Wednesday, 3 February 2010

New Moon

New Agutaynen Teachers! Congratulations!
6 ABAN, AGNESS CAMEÑA
298 CADLAON, BENJIE ABORDO
299 CADLAON, GLORIA ABORDO

52 ABIQUE, ANGIE ODASCO
1054 SOLIS, MERYLEN BACOSA
709 LLANZANA, FLORENCE RADAM
818 NOBLEZA, NERMA ZABALO
979 SALDIVIA, MARILOU DACILLO
6 ABAN, AGNESS CAMEÑA
908 RAGUIN, MAREGIN ADION
281 CAAB, ANABEL EDRADAN

Tuesday, 2 February 2010

Monday, 1 February 2010

Congratulations!

Latest Nurse Licensure Exam Result [click here]

6707 CAABAY, MA CONSUELO YAP