Monday, 10 January 2011

Masquerade Ball 2010
Tanan ang major awards nakomit tang mga taga Abagat, plus Most Cooperative Barangay.
Magselebra ka tang Barangay Abagat tang Kapistan tang Santo Nino de Abagat mandian ang January 15-16, 2011.