Monday, 23 May 2011

Saturday, 7 May 2011

San Isidro Labrador ChapelBarangay Algeciras, Agutaya, Palawan